T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli İşçi Alımına ilişkin Önemli Duyuru

Güncelleme Tarihi: 31/01/2019

T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı sürekli işçi istihdamı sözlü sınav takvimi İl Müdürlüğümüz internet sayfasında 17.01.2019 tarihinde yayınlanmış ve bu takvime göre 22-23.01.2019 tarihlerinde sözlü sınavlar yapılmıştı.

Söz konusu sınav takvimi ile belirlenen süre içerisinde adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının mümkün bulunmaması, adayların atamaları ile diğer iş ve işlemlerin tamamlanıp eksiksiz olarak yapılabilmesi için sınav takvimi Bakanlığımızca aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

İlanen duyurulur.

Sınav sonucunun ilanı

2 Nisan 2019

Sınav sonuçlarına itiraz

3 - 5 Nisan 2019

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçlarının il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

8 – 10 Nisan 2019