Çalışan Sağlığı Birimi
28 Mart 2023

Birim Uzmanı
Gülten BİLMİŞ

Birim Personelleri

Yüksel ÖZÇELİK
Birim Görevleri
  1. Meslek Hastalıkları Ön İzleme Birimi

  2. İsg Aracı İzin Belgesi İşlemleri

  3. İsg Aracı Yıllık Denetim

  4. İsg Aracı Personel Çalışma Belgesi

  5. Personel İş ve İşlemleri-Döner Sermaye Girişleri-İmza Çizelgesi Hazırlama

  6. Mesai Sonrası İşyeri Hekimliği İzin Belgesi