Dr. Osman DURSUN
19 Nisan 2021

Birim Uzmanı Fatih YAŞAR

Resim

Dr. Osman DURSUN
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

 
Bağlı Birimler
 1. Aile Hekimliği Birimi

 2. Toplum Sağlığı Birimi

 3. Göç Sağlığı Birimi

 4. Aşı Programları Birimi

 5. Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

 6. Tüberküloz Birimi

 7. Çalışan Sağlığı Birimi

 8. Çevre Sağlığı Birimi

 9. Kanser Birimi

 10. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi

 11. Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

 12. Ruh Sağlığı Birimi

 13. İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi

 14. Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi