overlay

İç Kontrol

Eylem Planısunular.jpg  İç Kontrol Birimi Süreç Modelleme Çalışması (Örnek Kitapçık)  İç Kontrol Farkındalık Filmi  Vizyonumuz & Misyonumuz  Mevzuat 
Eylem PlanıEğitim Sunularıİş Akış Şeması
Çizim Rehberi
İç Kontrol Farkındalık FilmiT. C. Sağlık Bakanlığı
Misyon & Vizyon
Mevzuat
           
İç Kontrol HakkındaKamu Etik Sözleşmesi 
Organizasyon Şeması  Süreç Hiyerarşi Çizelgesi  Dokümanlar(Formlar)   Visio Programı Eğitim Videosu
İç Kontrol HakkındaKamu Etik Sözleşmesi  Organizasyon Şeması  Süreç Hiyerarşi Çizelgesi  Dokümanlar(Formlar)Visio Programı Eğitim Videosu
           
Broşürler ve Afişler        İç Kontrol Birimi Süreli İşler Takvimi      
    Başkanlıklar Birimler İç Kontrol Çalışmaları          
     Başkanlıklar Hassas Görevler         
              
              
Broşürler ve Afişlerİç Kontrol Birimi Süreli İşler TakvimiBaşkanlıklar Birimler İç Kontrol ÇalışmalarıBaşkanlıklar Hassas Görevler2019 Yılı İç Kontrol Arşivi