İç Kontrol Birimi
25 Şubat 2019

Birim Uzmanı Fatih YAŞAR

Birim Sorumlusu
Mesut ÖZDEMİR

Birim Personelleri

Hatice ALTUNEylem AKSUEngin KAPUZ
Birim Görevleri

1-İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında İç Kontrol Sekmesinin oluşturulmasının sağlanması ve takibi

2-İl Sağlık Müdürlüğü Güncel Teşkilat Şemasının ve birimlere ait şemaların ilgili birimlerce oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve takibi

3-İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık ve birimlerine ait Görev Dağılım Çizelgelerinin oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve takibi

4-Tüm başkanlık/birimlere ait İş Akış Süreci Tabloları, Süreli İşler Takvimleri, Sorumluluk Matrislerinin oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması

5- İç Kontrol Eylem Planı gereği Kamu Etik Kurallarının personele duyurulması

6-İç Kontrol Eylem Planı gereği Misyon-Vizyonun personele duyurulması ve Web sayfasında yayınlanması

7-İç Kontrol Eylem Planı gereği İş Takip Formunu oluşturularak kurum yönetici ve personellerine duyurmak

8-İç Kontrol Eylem Planı gereği belirli periyotlarda yönetici ve personele İç Kontrol Farkındalık Eğitimi düzenlemek

9-Her üçer aylık dönemde başkanlık/birimlere ait Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve bakanlığa bildirmek

10-İç Kontrol Bilgilendirme Dosyasının hazırlanarak güncel tutulması, takibi

11-İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık/birimlerince Hassas Görevlerin belirlenmesinin sağlanması ve Merkez birime raporlanması

12-İl Sağlık Müdürlüğü Risk ve Eylem Tablosunun hazırlanması, web sayfasında yayınlanması

13-İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemleri

14-Ön Mali Kontrole Yönelik iş ve işlemler