Broşür ve Afişler
14 Şubat 2020

  
Artvin İSM Etik Değerler
Afiş 2
Artvin İSM Etik Değerler
Afiş 1
 Artvin İSM Broşür 2Artvin İSM Broşür 1 Risk Yönetimi NedirPerformans Programı Nedir
  
Kamu İç Kontrol Standartları AfişiKamu İç Kontrol Standartları İç Kontrol NedirHassas Görev Nedir Faaliyet Raporu Nedir