T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği (Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Hariç)

Güncelleme Tarihi: 02/01/2019

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin 7. Maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin A bendine göre istihdam edilen İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde görev yapan personelin 2018 yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değişikliğine dair ilan metni ile ilimize ait münhal kadrolar yazımız ekinde gönderilmiş olup, Müdürlüğümüz (http:/www.artvinism.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilmiştir. Konunun ilgili personele duyurulması hususunda;

2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönem_Ek_47488680.pdf

2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönem_Ek_47488679.pdf