2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği (Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Hariç)
02 Ocak 2019

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin 7. Maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin A bendine göre istihdam edilen İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde görev yapan personelin 2018 yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değişikliğine dair ilan metni ile ilimize ait münhal kadrolar yazımız ekinde gönderilmiş olup, Müdürlüğümüz (http:/www.artvinism.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilmiştir. Konunun ilgili personele duyurulması hususunda;

2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönem_Ek_47488680.pdf

2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönem_Ek_47488679.pdf