ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU
02 Ocak 2019

ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

İlimizde İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan ve yeni açılan Merkez Seyitler Aile Sağlığı Merkezi 08 01 010 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi bünyesindeki 08 01 011, 08 01 012 Nolu Aile Hekimliği Birimleri, Borçka 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 04 003 Nolu Aile Hekimliği Birimi,  Hopa 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 05 012 Nolu Aile Hekimliği Birimi,  Murgul 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 06 003 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Mekan Temin Edilmeyen Hopa Kuledibi Aile Sağlığı Merkezi 08 05 008 ile 08 05 009 Nolu Aile Hekimliği Birimleri için kadrosu ve pozisyonu Artvin İlinde olmak şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin başvurabileceği 2018/7. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 arih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda olacaktır.

Bakanlığımızın 13.02.2012 tarih ve 3573 sayılı yazısına istinaden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi sertifikası olmayan hekimlerimizde ek yerleştirmeye başvurabileceklerdir.

Yeni açılan mekan temin edilemeyen Hopa Kuledibi Aile Sağlığı Merkezi 08 05 008 ve 08 05 009 Nolu Aile Hekimliği Birimlerine yerleşen hekimlerin bu birimlere yerleşme tarihinden itibaren en geç bir ay (30 gün) içerisinde Aile Sağlığı Merkezi için mekan temin ederek mevzuata uygun hale getirmediği takdirde yerleşme işlemi iptal edilecektir.

Bahsi geçen Aile Hekimliği Birimi için yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 08/11/2018 Perşembe günü saat 10:30’da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 26/10/2018 Cuma gününden itibaren 02/11/2018 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:00) kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Artvin İl Sağlık Müdürlüğü  Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.     

Başvurular Bakanlığımız Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleriyle ilgili yazıları doğrultusunda alınacaktır.

2018-7. ek yerleştirme takvim.pdf
Ek Yerleştirme Usul ve Esasları.pdf
2018- 7 ek yerleştirme dilekçe örnekleri ve taahhütname - Kopya.pdf