İlaç İsrafının Önlenmesi Toplantısı Gerçekleştirildi
02 Ocak 2019

İlaç İsrafının Önlenmesi Toplantısı Gerçekleştirildi

9 Kasım 2018 Cuma günü İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünce, Devlet Hastanesi toplantı salonunda İlaç İsrafının Önlenmesi toplantısı gerçekleştirildi. İlimizde Devlet Hastanesinde görevli Sorumlu Hemşireler, Hemşireler ve Eczacılara İlaç İsrafının Önlenmesi konusunda Kurumumuz Eczacısı Ecz. Bilge Eryılmaz tarafından bir sunum yapıldı.

İlaç İsrafının Önlenmesinde en önemli paydaşlarından olan Hastane çalışanlarımızın bu konuda yaptıkları ve bundan sonra yapabilecekleri özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

İlaç İsrafı;

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),verilerine göre ilaçların yaklaşık yüzde 50’si yanlış yada gereksiz kullanıldığı ya da kutusu bile açılmadan çöpe atıldığı belirtilmiştir. İlaç tüketiminde %18.1 ile antibiyotiklerin en yüksek payı aldığı, %12.3 ile ağrı kesicilerin, %11 ile antiromatizmal ilaçların, %8.4 ile soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarının oluşturduğu saptanmıştır. İlaçların hekimin belirttiği doz ve biçimden farklı kullanılması, öngörülen süreden önce kesilmesi; olumsuz tıbbi sonuçların nedeni olabileceği gibi; evde bulundurulan kullanılmayan ilaçların sayısını da zamanla artırmaktadır. Bu durum ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir.

İlaç İsrafının engellenmesinde Akılcı İlaç Kullanımı;

Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması,  ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda dünyada “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)” çalışmaları başlatılmıştır.

Akılcı olmayan ilaç kullanımı, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Ülkemizde akılcı olmayan ilaç tüketimi ciddi bir problem olup ilacın sağlık harcamaları içerisindeki payını artırmaktadır.

Akılcı olmayan ilaç kullanımı günümüzde önemli bir sağlık sorunudur, akılcı olmayan ilaç kullanımı sonucunda antibiyotiklere karşı bakteriyel direnç, etkili olmayan tedavi, advers (ters) ilaç reaksiyonları, topluma ve hastaya ekonomik yük getirmektedir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalarda tespit edilen temel problemler arasında; gereğinden fazla ilaç reçete edilmesi, ilaçların yanlış şekilde kullanılması, gereksiz olarak pahalı ilaçların kullanımı, gereksiz antibiyotik tüketimi, ya da gereksiz enjeksiyon önerilmesi sayılabilir.

Ülkemizde her yıl akılcı olmayan ilaç kullanımına bağlı olarak büyük miktarda ilaç israf edilmektedir. Yapılan çalışmalar, bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 2010 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan “İlaçta İsraf” konulu rapora göre; ülkemizde eczanelerdeki ilaçların ortalama %7’si kullanım süresi dolduğu için çöpe atılmakta, evlerde ise ilaçların %60’ının kutusu dahi açılmadan tarihi sona ermektedir. Tüm bu çöpe giden ilacın maliyeti ise yaklaşık 500 milyon doları bulmaktadır.

Gereksiz ve akılcı olmayan ilaç kullanımı, tanı ve tedavide ortaya çıkan güçlüklere ilave olarak maliyet açısından hem birey için hem de kamuda gereksiz harcamalara neden olmaktadır. Tüm dünyada etkin olmayan, yüksek maliyetli, akılcı olmayan ilaç kullanımı ciddi bir sorundur ve toplam sağlık harcamaları içinde önemli yer tutmaktadır. Ülkemizde çok yaygın olan reçetesiz ilaç kullanımı bu konudaki sakıncaları daha da artırmaktadır. Yüksek maliyetli, gereksiz ilaç kullanımı ülke ekonomisine ağır yük getirmektedir.

İlaç israfının önüne geçilmesi konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı,  hemşire, diğer sağlık personeli, hasta/ hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve diğer (Medya, Akademi vb.) gruplar sorumluluk sahibi taraflar olarak sayılabilir.

  • IMG-20181111-WA0027.jpg
  • IMG-20181111-WA0022 (1).jpg
  • IMG-20181111-WA0025.jpg
  • IMG-20181111-WA0026.jpg
  • IMG-20181111-WA0021.jpg