14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ
02 Ocak 2019

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ

Diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ölümlere ve engelliliğe yol açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik hastalıklar içerisinde diyabet, her yaş grubu için tehdit oluşturan bir klinik tablo olarak öne çıkmaktadır. Özellikle hızlı sosyal ve kültürel değişimler, nüfusun yaşlanması, kentleşme oranındaki artış, fiziksel aktivitelerde azalma, sağlıksız yaşam tarzı ve davranış biçimleri gibi nedenlerden ortaya çıkan diyabetli birey sayısı her geçen gün artmakta olup yaşam boyu izlem ve tedavi gerektirmektedir.   Diyabet gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek artmaktadır. Günümüzde küresel boyutta diyabet salgınından bahsedilmekte ve ülkemizde de diyabet hızla artmaktadır. Son yapılan çalışmalarda 20 yaş ve üzerindeki her 7-8 kişiden biri diyabetlidir. Diyabet sıklığı yaşlanma ile artmaktadır. Altmış yaş üzerindeki bireylerin yaklaşık olarak üçte biri (%35’i) diyabetlidir. Ülkemizde de halen yaklaşık yedi milyon vatandaşımızı etkilediği düşünülmektedir.  

Toplumsal sağlığımız için bu kadar önemli bir konuda toplumun farkındalığını arttırmak, bu tehlikenin önemine vurgu yapmak için Dünya Diyabet Günü sosyal sorumluluk projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü olarak etkinlik ve farkındalık faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu kapsamda Hopa TSM Atatürk Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulunda diyabetle ilgili geniş kapsamlı 2 seans şeklinde öğretmen, öğrenci ve okul çalışanlarına eğitim vermiş olup ayrıca okul bahçesinde Sağlıklı Yaşam Aracında bilgilendirme videoları izlettirilmiştir. Şavşat TSM İmam Hatip Lisesi ve ortaokulunda stant açmış olup afiş ve broşürlerden yararlanarak eğitimler düzenlemiş, anlık kan şekeri ölçümü yapmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü Obezite ve Kronik Hastalıklar Birimi 14 Kasım Çarşamba günü 10.00-14.00 saatleri arasında Atrium AVM’ de, diyabet riski taşıyan aile ve bireylere yönelik, içeriğinde diyabet risk testinin uygulandığı, Boy, kilo ve anlık kan şekeri ölçümünün yapıldığı, eğitici materyallerin (afiş, broşür, kitapçık) kullanıldığı bir etkinlik düzenlemiştir.

 • 16112018_Diyabet9.JPG
 • 16112018_Diyabet1.jpg
 • 16112018_Diyabet10.JPG
 • 16112018_Diyabet11.JPG
 • 16112018_Diyabet12.JPG
 • 16112018_Diyabet13.JPG
 • 16112018_Diyabet14.JPG
 • 16112018_Diyabet15.JPG
 • 16112018_Diyabet2.jpg
 • 16112018_Diyabet3.jpg
 • 16112018_Diyabet4.jpg
 • 16112018_Diyabet5.jpg
 • 16112018_Diyabet6.jpg
 • 16112018_Diyabet7.jpg
 • 16112018_Diyabet8.JPG