ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI FARKINDALIK EĞİTİMİ
02 Ocak 2019

ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI FARKINDALIK EĞİTİMİ

Bedensel, ruhsal ve cinsel gelişimin henüz tamamlanmadığı 0-18 yaş arasındaki dönem “çocukluk dönemi” olarak tanımlanır. Bu dönem içerisinde çocuğun, bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından; fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimlerini engelleyen ya da beden veya ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılmasına “çocuk istismarı” denmektedir. Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise “çocuk ihmali” olarak tanımlanmaktadır.  Çocuk istismarı ve ihmali gerçek boyutları iyi bilinmeyen çok ciddi toplumsal bir sorun olmanın yanı sıra yol açtığı bedensel, zihinsel ve psikolojik bozukluklar ile bireylerde yaşam boyu iş gücü yitimi, uzun süreli ve yineleyici tetkik ve tedaviler nedeniyle topluma önemli ekonomik yük getiren bir sağlık sorunudur.

İlimizde sağlık personelinin çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığının artırılması ve Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde yaygınlaştırılma çalışmaları devam eden ‘Çocuk İzlem Merkezlerinin’ tanıtılması amacıyla Müdürlüğümüzde Çocuk Gelişimci olarak görev yapan Hanife SAVUN ve Avukat Volkan ESEN tarafından, Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık personeli ile Merkez Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik 17.12.2018 Pazartesi günü Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda “Çocuk İhmali ve İstismarı Farkındalık Eğitimi” yapılmıştır.

Toplamda 27 sağlık personelinin katıldığı eğitimde genel olarak çocuk ihmali ve istismarı hakkında bilgilendirme, yasal mevzuat, ihmal istismar vakalarında izlenecek yollar ile Çocuk İzlem Merkezlerinin işleyişi ve önemi üzerinde durulmuştur.

  • 18122018_Cocukistismar3.JPG
  • 18122018_Cocukistismar4.JPG
  • 18122018_Cocukistismar5.JPG
  • 18122018_Cocukistismar6.JPG
  • 18122018_Cocukistismar2.JPG