TÜTÜN DENETÇİLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI
17 Ocak 2019

TÜTÜN DENETÇİLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI

Bilindiği üzere 5727 sayılı Kanunla değişik 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” ile birçok kurum ve kuruluşa yükümlülükler getirilmiş ve bu doğrultuda söz konusu kanunun inceleme ve değerlendirmesini yapmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarından (Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler vb.) yetkilendirilen personellerden oluşan denetim ekipleri oluşturulmuştur.

Bakanlığımızca 4207 sayılı kanun kapsamında görev yapan tüm tütün denetçilerinin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden ulaşılan Tütün Denetçileri Uzaktan Eğitim Programı (TÜDEP) hazırlanmış ve 16.11.2018 tarihi itibari ile eğitimlere başlanmıştır. Bu eğitim programının devamı olarak illerde de yüz yüze eğitimler düzenlenmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerimizdeki tütün denetim ekiplerinde görevli tüm personele Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcımız Uzm.Dr.Mehmet Ali DUNDAR ile Şube Müdürümüz Mehmet Ali AKTEPE tarafından 17.01.2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir günlük “Tütün Denetçileri Yüz Yüze Eğitimi”  düzenlenmiştir.

Yapılan eğitime Toplum Sağlığı Merkezleri, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Komutanlıkları, Belediyeler, Milli Eğitim Müdürlükleri gibi kurumlarda görevli toplam 58 denetim ekibi personeli katılım sağlamıştır. Eğitim de tütün kontrolü alanında bugüne kadar yapılan çalışmalar, tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim, denetim sırasında etkili iletişim ile denetim usul ve esasları hakkında sunumlar yapılmış ve denetimlere ilişkin sıkça sorulan sorular ve sorunlar hakkında katılımcılarla interaktif değerlendirme yapılarak eğitim sonlandırılmıştır.   

  • 17012019_TutunDenetcileri2.JPG
  • 17012019_TutunDenetcileri5.JPG
  • 17012019_TutunDenetcileri3.JPG
  • 17012019_TutunDenetcileri4.JPG
  • 17012019_TutunDenetcileri1.JPG