Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
04 Mart 2019

“Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve bu yönetmelik ile 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan değişiklik ile bireysel raporlara itiraz süresi ilgiliye teslim tarihinden itibaren 30 gün ile sınırlandırmış olup vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yönetmelik hükümlerine göre hareket etmesi gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-2.htm