2019 Yılı 1. Üreme Sağlığı Eğitimi Tamamlandı
26 Nisan 2019

        Bakanlığımız tarafından yürütülen “Türkiye Kadın ve Üreme Sağlığı Programı” çerçevesinde; anne ve bebek ölümlerini azaltmak, anne ve bebeğinin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde bakımı ve normal durumları tanıma ve yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazanmasını sağlamak, gençlerin üreme ve cinsel sağlığı konularında duyarlılık geliştirecek bilgi ve tutum kazanmalarını sağlamak, temel sağlık göstergelerinde gelişmiş ülke hedeflerine ulaşmak ve hizmete ulaşamayan kitlelerin de kaliteli hizmeti kullanma becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.

        Bu kapsamda Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından planlanan ve 15 iş gününden oluşan “Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitim Programı ‘’ 01 Nisan- 19 Nisan tarihlerinde Müdürlüğümüz eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir.

      Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda görev yapan hekim, ebe ve hemşirelerimizin katılmış olduğu eğitimde;, Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba TEKELİOĞLU, Uzm. Dr. Rahman KURİ, Dr. Doğuş GÖKARTTI , Dr. İmge Su KÜÇÜK, Dr. Sevilcan Başak ÜNAL, Dr. Merve UZAL, Av.Beytül GÖKÇE, Psikolog Fatma TAHTALI, Ebe Saadet ALTUNTAŞ, Hemşire Selma SEVİMLİ, Hemşire Tülay YOLASIĞMAZ ve Ebe Sümerya TEKELİ BAYRAKTAR tarafından eğitimci olarak sunumlar yapılmıştır.

        Eğitim Programımız Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İbrahim DUZCAN, ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Şube Müdürü Mehmet Ali AKTEPE’nin katılımıyla gerçekleştirilen sertifika töreniyle son bulmuştur.

       Tüm katılımcı ve eğitimci personelimize teşekkür ederiz.

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 12.jpg
 • 20.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg