ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİNİ DESTEKLEME PROGRAMI ( ÇPGD ) EĞİTİMİ​
03 Mayıs 2019

ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİNİ DESTEKLEME PROGRAMI ( ÇPGD ) EĞİTİMİ

Çocuğun psikososyal gelişimini destekleme yöntemlerini birinci basamak sağlık hizmetleri içine entegre ederek, gelişimin en hızlı olduğu 0-6 yaş döneminde çocuğun gelişimini desteklemeyi, gelişimini etkileyebilecek risk faktörlerini erken belirleyip, erken müdahale etmeyi amaçlayan ÇPGD Programı kapsamında Müdürlüğümüz Eğitim Salonunda eğitim verilmiştir.

ÇPGD Programı kapsamında  İl Eğitimcileri  Çocuk Gelişimcisi  Hanife SAVUN ve Hemşire  İfaket TAHMAZ tarafından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarına eğitim verilmiştir.

 Eğitimde ele alınan konular ;

o          ÇPGD Programının amacı,

o          Beyin Gelişimi ve Sağlık,

o          Çocuk İhmal-İstismarı,

o          Sosyal Destek Alınabilecek Kurum ve Kuruluşlar,

o          ÇPGD Programında Yer Alan Risk Faktörleri ve Müdahale Yöntemleri

o          ÇPGD Görüşme Formunun İncelenmesi


  • 03052019_CPDG1.JPG
  • 03052019_CPDG2.JPG
  • 03052019_CPDG3.JPG
  • 03052019_CPDG4.jpeg