Akılcı İlaç Kullanımında Türkiye Birincisiyiz
13 Mayıs 2019

Akılcı İlaç Kullanımında Türkiye Birincisiyiz

Dünya Sağlık Örgütü(AİK) tarafından Akılcı ilaç kullanımı(AİK); Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, kendilerine ve topluma en düşük maliyette sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde, bu tanımın gereklerine uygun olmayan ilaç kullanımı sorunu maalesef yaşanmaya devam etmektedir. Antibiyotik bu şekilde kullanılan ilaç gruplarının başında gelmektedir.

Akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında başlattığımız çalışmalar kararlılıkla sürmektedir. Antibiyotik direnci, sadece Türkiye için değil; küresel ölçekte bir halk sağlığı riskidir.

Bu amaçla Akılcı ilaç kullanımı kapsamında yapılan çalışmalarda son yedi yılın verilerine göre ilimiz Akılcı antibiyotik kullanımında Bu yıl da %15,81 ’le Türkiye birincisi olmuştur.

Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin KOCA’ nın belirttiği üzere ‘‘2011 yılında reçetelerin %35’inde antibiyotikler yer alırken, 2017’de reçetelerin %25 inde antibiyotik yer aldığı bildirilmiştir.

2011 yılında antibiyotik kutu satış rakamı 218 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir. Şayet antibiyotik tüketimimiz aynı oranda devam etseydi 2018 yılında 267 milyon kutu antibiyotik tüketilmiş olacağı bildirilmiştir. Oysa bakanlığımız çalışmaları neticesinde geçen yıl ki antibiyotik tüketimimiz kutu bazında 166 milyon olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile 2018 yılında 101 milyon kutu daha az antibiyotik tüketildiği belirtilmiştir.

2011 yılında ilaç için harcanan her 100 TL’ nin yaklaşık 11 TL’sini antibiyotikler için harcanırken 2018 yılında her 100 TL’ nin 4.5 TL’sini antibiyotikleri için harcadığımız tespit edildiği belirtilmiştir.

Şayet, antibiyotik tüketimimiz 2011 deki seviyelerde olsaydı, 2018 yılında antibiyotiklere harcanan para 3 Milyar TL olacağı oysaki bakanlığımızın çalışmaları neticesinde 1 Milyar 293 milyon olarak tespit edildiği bildirilmiştir.

Bakanlığımız nezdinde ülkemiz bütçesine 2018 yılı için yaklaşık 1.7 milyar TL katkı sağlandığı belirtilmiştir.’’

2011 verilerine göre Akılcı antibiyotik kullanımında Türkiye Ortalaması %34.94 iken Artvin İli ortalaması % 21,14 olarak Türkiye birincisi olunmuştur. 2018 verilerine göre Türkiye ortalaması %24,55 iken Artvin İli ortalaması %15,81 olarak yedi yıldır (2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2018 yıllar) devam eden birinciliğini korumaktadır.

Akılcı Antibiyotik Kullanımı Konusunda ilimizde 2018 yılında yapmış olduğumuz başlıca çalışmalarımızda Artvin Devlet hastanesi bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri ’Akılcı İlaç Kullanımı Ekibini’ kurulmuş olup; Ekibimiz hekim, eczacı ve sağlık personelinden oluşmaktadır. Ekip evde sağlık hizmeti alan hastaların kullandığı ilaçları evlerinde ziyaret ederek incelemekte ve etkileşimi olan ilaçlar hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca İlimiz Devlet Hastanesinde Akılcı İlaç Kullanımı Polikliniği Hizmete Girmiş olup; hekimlerimiz gözetiminde hastalarımızın ilaç kullanımı konusundaki soruları cevaplanmaktadır. Artvin Devlet Hastanesi’ nde açtığımız Akılcı İlaç Polikliniği ülkede ki 8. Polikliniktir. Bu alanda pilot noktalardan biri konumundadır.

Artvin il Sağlık Müdürlüğü olarak akılcı ilaç kullanımı ve akılcı antibiyotik kullanımı konularında çalışmalarımıza devam edecek olup; Müdürlüğümüz olarak sağlıklı günler dileriz.