HALK SAĞLIĞI HAFTASI: ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI
09 Eylül 2019

HALK SAĞLIĞI HAFTASI: ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı; halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır. 2019 yılında Halk Sağlığı Haftasının teması anne ve çocuk sağlığı olarak belirlenmiştir.

Sağlığın dünyada en geniş biçimde kabul gören tanımı; fiziksel, bedensel ve ruhsal yönden tam bir iyilik hali olduğudur. Tam bir iyilik halinin sağlanması ortaya çıkan sağlık sorunlarının zamanında ve etkili biçimde çözümlenmesi kadar sağlık sorunlarının meydana gelmesini engelleyici yaklaşım ve uygulamaları da gerektirir. Birinci basamak sağlık hizmetleri olarak da adlandırılan koruyucu sağlık hizmetlerini ülke genelinde yaygın, etkili ve gereken kalite düzeyinde sürdürmek temel amacımızı teşkil etmektedir. Böylece insanımızın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

Bu kapsamda Artvin İl Sağlık Müdürlüğü olarak 6 Eylül 2019 tarihinde Valilik önünde “Anne Çocuk Sağlığı” teması ile stant kurularak, “Bebek Emekleme Yarışması” düzenlenmiş olup, katılan bebeklere çeşitli hediyeler dağıtılmıştır.

 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi5.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi6.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi2.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi3.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi4.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi15.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi14.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi13.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi12.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi11.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi10.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi9.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi8.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi7.JPG
 • 09092019_HalkSagligiBebekYarismasi1.JPG