TÜTÜN DENETÇİLERİ EĞİTİMİ
25 Ekim 2019

TÜTÜN DENETÇİLERİ EĞİTİMi

Bilindiği üzere 5727 sayılı Kanunla değişik 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” ile birçok kurum ve kuruluşa yükümlülükler getirilmiş ve bu doğrultuda söz konusu kanunun izleme ve kontrolünü  yapmak üzere  kamu kurum ve kuruluşlarından (Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler vb.) yetkilendirilen personellerden oluşan denetim ekipleri oluşturulmuştur.

Bakanlığımızca 4207 sayılı kanun kapsamında görev yapan tüm tütün denetçilerinin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden ulaşılan Tütün Denetçileri Uzaktan Eğitim Programı (TÜDEP) hazırlanmış ve 16.11.2018 tarihi itibari ile eğitimlere başlanmıştır. Bu eğitim programının devamı olarak illerde de yüz yüze eğitimler verilmektedir.

Bu eğitimlerin birincisi 17.01.2019 tarihinde  yapılmış olup bilgilerin güncellenmesi ve hatırlanması amacıyla il merkezi ve ilçelerimizdeki tütün denetim ekiplerinde görevli tüm personele İl Sağlık Müdürümüz Opr.Dr.İrfan AKALIN’ın Başkanlığında ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcımız Uzm.Dr.Sibel ERCAN’ ın katılımlarıyla 24.10.2019 tarihinde  Tütün Denetçileri Yüz Yüze Eğitimi  yapıldı ve  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birim Sorumlusu Sancak KESKİN, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu İfaket TAHMAZ ve yine aynı birimde görevli Psikolog Haluk ALTINTAŞ tarafından yapılan sunumda tütün kontrolü alanında bugüne kadar yapılan çalışmalar, tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim, denetim sırasında etkili iletişim ile denetim usul ve esasları hakkında bilgilendirmeler  yapıldı  ve sonrasında denetimlerde sahada karşılaşılan sorunlar  ve çözüm önerileri    hakkında bir değerlendirme yapılarak eğitim programına son verildi.  

  • 25102019_TutunToplantisi1.JPG
  • 25102019_TutunToplantisi2.JPG
  • 25102019_TutunToplantisi3.JPG
  • 25102019_TutunToplantisi4.JPG
  • 25102019_TutunToplantisi5.JPG