Koronavirüs Pandemisi İle İlgili Sağlık Kuruluşlarınca Alınacak Tedbirler
17 Mart 2020

Koronavirüs Pandemisi İle İlgili Sağlık Kuruluşlarınca Alınacak Tedbirler

     Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığının (COVİD-19) ülkemizde yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17.03.2020 tarihli “Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” konulu yazısına istinaden ilimizde de aşağıdaki geçici tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Acil bir durumu olmayan hastaların öncelikle aile hekimliklerinden hizmet alması,

2. Acil olmayan elektif (zorunlu olmayan) cerrahi işlemlerin mümkün olduğunca daha uygun bir tarihe planlanması,

3. Acil olmayan diş hekimliği uygulamalarının mümkün olduğunca ertelenmesi,

4. Kronik hastalık nedeniyle takip edilen hastaların, takibi yapan hekimlerin oluru ile takip aralıklarının olabildiğince daha uzun dönemler halinde yapılması,

5. Yoğun bakım ünitelerinin kullanımında endikasyon-seviye uyumuna özen gösterilmesi, yoğun bakım endikasyonu ortadan kalkan hastaların gecikmeden durumuna göre, ilgili branşın yataklı servisine veya palyatif bakım servisine yatırılmaları; yatarak tedavilerini gerektirir bir durum olmadığı durumda taburcu edilmeleri,

6. Sağlık turizmi kapsamında dünyanın değişik ülkelerinden gelen hastaların ülkemize getirilmesinin ertelenmesi,

7. Kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçların, tıbbi malzemeler ve hasta altı bezlerinin sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmesi,

8. Rapor süresinin bittiği süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları Mayıs 2020 sonuna kadar geçerli sayılacak olup rapor yenilemek amacıyla hastanelere müracaat etmemelerinin sağlanması,

     Bu dönemde sağlık kuruluşlarındaki olası bulaşların engellenmesi, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi açısından yukarıda alınan geçici tedbirlere vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesi büyük önem arz etmektedir.

       Kamuoyuna saygıyla duyulur.

                                                                                                                                                                                                                   Opr. Dr. İrfan AKALIN

                                                                                                                                                                                                                     İl Sağlık Müdürü