ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU
27 Temmuz 2020

ARTVİN İLİNDEBOŞALAN AİLE HEKİMLİGİ POZİSYONLARI İÇİN EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

İlimizde İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan veya boş bulunan Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 01 001 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Seyitler Aile Sağlığı Merkezi 08 01 010 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Arhavi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 03 007 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Borçka Güreşen Aile Sağlığı Merkezi 08 04 007 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Hopa 2 Nolu Sağlığı Merkezi 08 05 006 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Murgul 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 06 002 Nolu Aile Hekimliği Birimi için 2020/4. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda olacaktır.

Bakanlığımızın 13.02.2012 tarih ve 3573 sayılı yazısına istinaden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi sertifikası olmayan hekimlerimizde ek yerleştirmeye başvurabileceklerdir.

Bahsi geçen Aile Hekimliği Birimleri için yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 11/08/2020 Salı günü saat 10:30’da  İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 27/07/2020 Pazartesi gününden itibaren 05/08/2020 Çarşamba günü mesai bitimine (saat 17:00) kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Artvin İl Sağlık Müdürlüğü  Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.   

Başvurular Bakanlığımız Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleriyle ilgili yazıları doğrultusunda alınacaktır.


Ek Yerleştirme Takvimi.pdf
(3) 2020- 4.ek yerleştirme dilekçe örnekleri ve taahhütname - Kopya.docx
2020.4 EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLAR.pdf