Artvin İlinde Boşalan Aile Hekimliği Pozisyonları İçin Ek Yerleştirme İşlemi Duyurusu
19 Nisan 2021

 

ARTVİN İLİNDE

BOŞALAN AİLE HEKİMLİGİ POZİSYONLARI İÇİN

EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

 

      İlimizde İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan veya boş bulunan Merkez Seyitler Aile Sağlığı Merkezi 08 01 010 Nolu Aile Hekimliği Birimi,  Arhavi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 03 007 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Güreşen Aile Sağlığı Merkezi 08 04 007 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Murgul 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 06 002 Nolu Aile Hekimliği Birimi 2020/6.Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.  

      Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda olacaktır.

 

      Bakanlığımızın 13.02.2012 tarih ve 3573 sayılı yazısına istinaden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi sertifikası olmayan hekimlerimizde ek yerleştirmeye başvurabileceklerdir.

 

      Bahsi geçen Aile Hekimliği Birimleri için yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 30/11/2020 Pazartesi günü saat 10:30’da  İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

    Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 18/11/2020 Çarşamba gününden itibaren 24/11/2020 Salı günü mesai bitimine(saat 17:00) kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Artvin İl Sağlık Müdürlüğü  Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.          

      Başvurular Bakanlığımız Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleriyle ilgili yazıları doğrultusunda alınacaktır.

 

 

2020/6. Ek Yerleştirme İşlemleri, Usul ve Esasları

Dilekçe Örnekleri

Ek Yerleştirme Takvimi ve Birimleri