2021 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ ATAMASI İLAN METNİ
28 Nisan 2021

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ ATAMASI

İLAN METNİ

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personel için Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge gereğince İlimizde 2021 yılı Mayıs dönemi İl İçi Atamaları yapılacaktır.

 1. Başvurular 28/04/2021 Çarşamba günü başlayıp, 07/05/2021 Cuma günü saat 17:00’da sona erecektir. Müracaatlar personelin görev yaptığı birimlere, aşağıda ilan edilen münhal yerlerden oluşan tercihlerini gösterir Atama ve Nakil Talep Formu ve hizmet puanını gösterir güncel PBS çıktısı ile birlikte evrak kayıt birimlerine kayıt yaptırarak gerçekleştireceklerdir.
 2. Müracaatların yapıldığı Birimler müracaat evraklarını en geç 08/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 3. Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 4. İl içi naklen atamaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelden ilan edilen unvan/branşlardaki personel müracaat edebilecektir.
 5. 07 Mayıs 2021 tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli (657 DMK kapsamındaki 4/B’li, 663 KHK 45/A kapsamındaki 4/B’li) ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum v.b.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 6. 663 sayılı KHK ile sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdire atamaları yapılmayacaktır.
 7. Son başvuru tarihi (07.05. 2021) itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.
 8. Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için en son atandığı birimde 07/05/2021 tarihi itibariyle 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
 9. Bulunduğu birimde görev yaptığı unvan ve branşta tek olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 10. Müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; 01.01.2021 tarihinde hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen hizmet puanlarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.  Hizmet puanlarında eşitlik olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de aynı olması durumunda ise kura ile yapılacaktır.
 11. Bu atama dönemine müracaat eden personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler 17 Mayıs 2021 günü saat:17:00’a kadar Müdürlüğümüze iptal başvurusunda bulunması gerekmektedir.
 12. Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 60 (atmış) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Bakanlığımız atama ve yer değiştirme mevzuatı gereği mazeret durumları hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile il içi atamalara başvuru yapamayacaktır.
 13. Tayin talebinde bulunup atanmaya hak kazanan personelin, ataması yapıldıktan sonra; görev yaptığı kurumdan ayrılması halinde personel ihtiyacı meydana geldiği durumda, kurum amirleri söz konusu personelin ayrılışını, atama tarihinden itibaren en fazla 2 (iki) ay süre ile geciktirebilecektir. Atama tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde atama kararını tebliğ edip ayrılış yapmayan personelin atama kararları iptal edilecektir.
 14. Komisyonumuzca alınan kararlar ile münhal kadrolar Müdürlüğümüz “www.artvinism.saglik.gov.tr” internet adresinde ilan edilmiştir.

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan tüm personelimize tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.

Mayıs Ayı 2021.pdf
İL İÇİ ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU.pdf

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MAYIS DÖNEMİ

İL İÇİ NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

28 Nisan – 07 Mayıs 2021

Tayin Talep Başvurularının Alınması

17 Mayıs 2021

Başvuru Formları ve İstenilen Belgelerin Kontrolü

18 Mayıs 2021

Atama Komisyonunun Toplanması, Alınan Kararların ve Sonuçlarının İlan Edilmesi

20 Mayıs 2021

Alınan Kararlarla İlgili İtirazların Kabulü ve Değerlendirilmesi

21 Mayıs 2021

Kararların Uygulanmasına Başlanılması