2.Biyosidal Uygulama Eğitimi Duyurusu
20 Mayıs 2021

    Halk sağlığı alanında biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları amacıyla “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. SARS-CoV-2 virüs salgını nedeniyle Biyosidal Uygulayıcı Eğitimlerinin birincisi 18 Ocak-12 Mart 2021 tarihleri arasında Bakanlığımızca Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılmıştır. Ancak pandeminin devam etmesi ve yüz yüze uygulayıcı eğitiminin yapılamaması nedeniyle, Biyosidal Uygulayıcı Eğitiminin  USES üzerinden online olarak yeniden yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Ek-1 Katılımcı Kayıt Formu
Ek-2 İstenilen Evrak Listesi
Ek-3 USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzu