2021/5.EK YERLEŞTİRME DUYURUSU
20 Ağustos 2021

İlimizde İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan veya boş bulunan Merkez Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi 08 01 011 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Borçka Camili Aile Sağlığı Merkezi 08 04 008 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Murgul 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 06 003 Nolu Aile Hekimliği Birimi için 2021/5. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.  

Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda olacaktır.

 

Bakanlığımızın 13.02.2012 tarih ve 3573 sayılı yazısına istinaden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi sertifikası olmayan hekimlerimizde ek yerleştirmeye başvurabileceklerdir.

 

Bahsi geçen Aile Hekimliği Birimleri için yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 02/09/2021 Perşembe günü saat 10:30’da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 20/08/2021 Cuma gününden itibaren 26/08/2021 Perşembe günü mesai bitimine(saat 17:00) kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Artvin İl Sağlık Müdürlüğü  Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.          

Başvurular Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığının “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri”  konulu 2020/1 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem tahsis edilecektir.

 

2021/5. Ek Yerleştirme İşlemleri, Usul ve Esasları

2021-5. Ek Yerleştirme Dilekçe Örnekleri ve Taahhütname

Ek Yerleştirme Takvimi ve Birimleri