Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı Yapıldı
10 Kasım 2022

Bakanlığımızca yürütülmekte olan Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023) stratejileri doğrultusunda Viral Hepatitlerin bulaşmasının önlenmesi için başta risk altındaki kişiler olmak üzere tüm toplumda farkındalığın artırılması, hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda Viral Hepatit bulaşının durduğu ve ihtiyacı olan herkesin güvenli ve etkili tedaviye ulaşabildiği bir dünyaya doğru gidilmesi amaçlamaktadır. Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı Aile Hekimliği 2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programına eklenmiştir. Bu kapsamda İlimizde Aile Hekimi olarak görev yapan tüm Aile Hekimlerine  08-09 Kasım2022 tarihleri arasında Artvin Devlet Hastanesinde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr Hakan KATI tarafından eğitim yapılmıştır. 


  • DSC_0143.JPG
  • DSC_0141.JPG
  • DSC_0144.JPG
  • DSC_0146.JPG