DÜNYA ASTIM GÜNÜ
11 Mayıs 2023

DÜNYA ASTIM GÜNÜ  

         Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‘ne göre tüm dünyada 339 milyon kişinin astımı olduğu tahmin edilmektedir .Dünyada her yıl 400 binden fazla astıma bağlı ölüm olduğu bilinmektedir.

       GARD (Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases - Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel Birlik) Türkiye kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği işbirliği ile her yıl Dünya Astım Gününde toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık toplantıları düzenlenmekte ve o yıla özgü farklı bir tema belirlenmektedir. Bu yılın temasının "Astımda Doğru Tanı ve Doğru Tedavi İçin El Ele" olduğuna dikkat çekerek 2 Mayıs 2023 Dünya Astım Gününün önemini vurgulamak amacıyla Aile Hekimlerine ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına Uzm. Dr. Melek MEMOĞLU ÇAKAL tarafından eğitim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılmıştır.

  • WhatsApp Image 2023-05-11 at 09.10.20.jpeg
  • WhatsApp Image 2023-05-08 at 14.27.48.jpeg
  • Ekran Alıntısı.PNG
  • KRONİK HASTALIK 3.jpg
  • WhatsApp Image 2023-05-08 at 14.27.48 (1).jpeg
  • c5814eb9-7564-470e-a85c-0f8d2a5f1f36.jpg