2023 YILI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ ARTVİN İLİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI HARİCİ PERSONELİN İLLER ARASI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ
23 Haziran 2023

                                                  SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI HARİCİ PERSONELİN 2023 YILI                                                                                                                 HAZİRAN–TEMMUZ DÖNEMİ İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ NAKİL İŞLEMLERİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin 7. maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin A bendine göre istihdam edilen personelin 2023 yılı Haziran-Temmuz dönemi İller arası yer değişikliğine dair İlan Metni, Atama ve Nakil Talep Formu ile İlimize ait münhal kadrolar Ek’te sunulmuştur.

Atama ve Nakil Talep Formu
İlan Metni
Münhal Kadrolar