ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ ATAMASI İLAN METNİ
02 Mayıs 2024

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  2024 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ ATAMASI İLAN METNİ

 

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personel için Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge gereğince İlimizde 2024 yılı Mayıs dönemi İl İçi Atamaları yapılacaktır.

1.       Başvurular 26/04/2024 Cuma günü başlayıp, 03/05/2024 Cuma günü saat 17:00’da sona erecektir. Müracaatlar personelin görev yaptığı birimlere, aşağıda ilan edilen münhal yerlerden oluşan tercihlerini gösterir Atama ve Nakil Talep Formu ve hizmet puanı gösterir güncel PBS çıktısı ile birlikte evrak kayıt birimlerine kayıt yaptırarak gerçekleştireceklerdir.

2.       Müracaatların yapıldığı Birimler müracaat evraklarını en geç 03/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3.       Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.       İl içi naklen atamaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelden ilan edilen unvan/branşlardaki personel müracaat edebilecektir.

5.       03 Mayıs 2024 tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli (657 DMK kapsamındaki 4/B’li, 663 KHK 45/A kapsamındaki 4/B’li) ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum v.b.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6.       663 sayılı KHK ile sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdire atamaları yapılmayacaktır.

7.       Son başvuru tarihi (03.05.2024) itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

8.       Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için en son atandığı birimde 26/04/2024 tarihi itibariyle 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

9.       Bulunduğu birimde görev yaptığı unvan ve branşta tek olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.

10.   Müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; 01.01.2024 tarihinde hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen hizmet puanlarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.  Hizmet puanlarında eşitlik olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de aynı olması durumunda ise kura ile yapılacaktır.

11.   Bu atama dönemine müracaat eden personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler 04 Mayıs 2024 günü saat:17:00’a kadar Müdürlüğümüze iptal başvurusunda bulunması gerekmektedir.

12.   663-45/A olarak çalışmakta iken kadroya geçen personellerin, kadroya geçiş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl daha görev yapmadıkça başvuruları kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçen personel çalışma süresi olarak kanunda belirtilen süreyi doldurmamış ise başvuruları kabul edilmeyecektir.

13.   Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 60 (atmış) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Bakanlığımız atama ve yer değiştirme mevzuatı gereği mazeret durumları hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile il içi atamalara başvuru yapamayacaktır.

14.   Tayin talebinde bulunup atanmaya hak kazanan personelin, ataması yapıldıktan sonra; görev yaptığı kurumdan ayrılması halinde personel ihtiyacı meydana geldiği durumda, kurum amirleri söz konusu personelin ayrılışını, atama tarihinden itibaren en fazla 2 (iki) ay süre ile geciktirebilecektir. Atama tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde atama kararını tebliğ edip ayrılış yapmayan personelin atama kararları iptal edilecektir.

15.Komisyonumuzca alınan kararlar ile münhal kadrolar Müdürlüğümüzwww.artvinism.saglik.gov.tr” internet adresinde ilan edilmiştir.

 

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan tüm personelimize tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.

 

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI MAYIS DÖNEMİ

İL İÇİ NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

26 Nisan 3 Mayıs 2024

Tayin Talep Başvurularının Alınması

06 – 07 Mayıs 2024

Başvuru Formları ve İstenilen Belgelerin Kontrolü

08 – 10 Mayıs 2024

Atama Komisyonunun Toplanması, Alınan Kararların ve Sonuçlarının İlan Edilmesi

11 -13 Mayıs 2024

Alınan Kararlarla İlgili İtirazların Kabulü ve Değerlendirilmesi

14 Mayıs 2024

Kararların Uygulanmasına Başlanılması

Mayıs Ayı 2024
İl İçi Atama ve Nakil Talep Formu