Artvin İlinde Boşalan Aile Hekimliği Pozisyonları İçin Ek Yerleştirme İşlemi Duyurusu
07 Haziran 2024

ARTVİN İLİNDE  BOŞALAN AİLE HEKİMLİGİ POZİSYONLARI İÇİN  EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU


İlimizde İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan veya boş bulunan Merkez Seyitler Aile Sağlığı Merkezi 08 01 010 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi 08 01 011 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Borçka 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 04 001  Nolu Aile Hekimliği Birimi, Borçka Güreşen Aile Sağlığı Merkezi 08 04 007 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Borçka Camili Aile Sağlığı Merkezi 08 04 008 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Murgul 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 06 002 Nolu Aile Hekimliği Birimleri için 2024/4. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. 
Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda olacaktır.
Bakanlığımızın 13.02.2012 tarih ve 3573 sayılı yazısına istinaden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi sertifikası olmayan hekimlerimizde ek yerleştirmeye başvurabileceklerdir.
Bahsi geçen Aile Hekimliği Birimleri için yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 27/06/2024 Perşembe günü saat 10:30’da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.
Tercihte bulunmak isteyen hekimler 10/06/2024 Pazartesi gününden itibaren 14/06/2024 Cuma günü mesai bitimine(saat 17:00) kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Artvin İl Sağlık Müdürlüğü  Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.          

Başvurular Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığının “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri”  konulu 2020/1 ve 2021/8 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem tahsis edilecektir.

2024-4.Ek Yerleştirme Usul ve Esasları

2024-4 Ek Yerleştirme Dilekçe Örnekleri ve Taahhütname

2024-4 Takvim ve Birimler