Aile Hekimliği Birimi
14 Şubat 2019

Birim Uzmanı Fatih YAŞAR

Birim Sorumlusu
Mehmet ÇINAR

Birim Personelleri

Nermin DİLEKZeynep BAKIRElif AKSAKALSelma Özdemir    
Birim Görevleri

1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve değerlendirmek.

2. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

3. Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili planlamaları ve çalışmalarını yapmak.

4. Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini yürütmek.

5. Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.

6. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.

7. Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve denetimlerini gerçekleştirmek.

8. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.

9. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

10. Aile hekimlerinin 1.Aşama ve 2.Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

11. Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.