Çalışan Sağlığı Birimi
25 Şubat 2019

Birim Uzmanı Fatih YAŞAR

Birim Uzmanı
Muhammet TEKİN

Birim Personelleri

     Yüksel ÖZÇELİK      
Birim Görevleri
  1. Meslek Hastalıkları Ön İzleme Birimi

  2. İsg Aracı İzin Belgesi İşlemleri

  3. İsg Aracı Yıllık Denetim

  4. İsg Aracı Personel Çalışma Belgesi

  5. Personel İş ve İşlemleri-Döner Sermaye Girişleri-İmza Çizelgesi Hazırlama

  6. Mesai Sonrası İşyeri Hekimliği İzin Belgesi