Çevre Sağlığı Birimi
25 Şubat 2019

Birim Uzmanı Fatih YAŞAR

Birim Sorumlusu
İrşat DÜZCAN

Birim Personelleri

Ayhan KÖKSALAhmet YAZICIAdnan DEMİRNecdet ÜNALGünaydın KARADENİZAkgün GÖKDEMİR
Birim Görevleri
 1. İçme Kullanma Suyu Kontrolü

 2. Göl Ve Deniz Suları Yüzme Suyu İzleme Çalışması

 3. Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Su Nakil Araçlarının İzinlendirilmesi Ve Denetimi

 4. Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetim Ve Denetim

 5. Çevresel etki Değerlendirmesi

 6. Kaynak, İçme Suyu Ve Mineralli Su İşletmelerine Tesis, Üretim İzni Ve Denetimi

 7. Ambalajlı Sularda Su Numunesi Alınması

 8. Tankerle İçme-Kullanma Suyu Temin Ve Nakil İzni Verilmesi, Denetlenmesi

 9. Havuz Denetimleri Ve Numune Takibi

 10. Kaplıca Tesisiizinlendirme Denetim Ve Numune Takibi

 11. Biyosidal Ürün Denetimleri Yapmak

 12. Sağlık Görüşü

 13. Müdürlüğümüz Ve Bağlı Birimleriiçerisinde Tehlikeli Atık Yönetiminin Sağlanması