Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
25 Şubat 2019

Birim Uzmanı Fatih YAŞAR

Şube Müdürü
Mehmet Ali AKTEPE

Birim Personelleri

Evrim SEVERSenem ACARSaadet ALTUNTAŞSelma SEVİMLİ
Birim Görevleri
 1. Misafir Anne Uygulaması

 2. Aile Planlaması ve ÇEKÜS Lojistik Destek

 3. 300 günü aşan gebeliklerin takibi.

 4. FORM 102/A ( Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması)

 5. Temel Sağlık Göstergeleri ve Veri Taleplerinin Toplanması.

 6. Doğum Raporlarının Takibi ve Bildirilmesi.

 7. İl dışı ve İl içi Gebe, Bebek ve Lohusa bildirimleri.

 8. Acil Obstetrik Bakım

 9. Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı

 10. Üreme Sağlığı Programı

 11. Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimleri

 12. Hastane Doğumları ve Ropson

 13. NRP (Yenidoğan Canlandırma Programı)

 14. Hemoglobinopati Kontrol Programı

 15. Anne Ölümlerinin Önlenmesi

 16. Bebek Ölümlerinın Önlenmesi

 17. Neonatal Tarama Programı

 18. Çocuk Ölümleri Önlenmesi

 19. Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı

 20. Yenidoğan İşitme Tarama Programı

 21. Okul Çağı İşitme Tarama Programı

 22. Görme Tarama Programı

 23. Okul Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi

 24. Gelişimsel Kalça Displazisi

 25. Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokolleri

 26. Hizmetiçi Eğitimler

 27. Afiş, Broşür Basımı ve Dağıtımı