SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SAĞLIKTA BİZ BİR AİLEYİZ TEMALI PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
02 Ocak 2019

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SAĞLIKTA BİZ BİR AİLEYİZ TEMALI PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Artvin İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İrfan AKALIN, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasan GÜNDOĞDU ve Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. İbrahim DUZCAN’ın  katılımıyla Sağlıkta Biz Bir Aileyiz temalı program gerçekleştirildi. 26 Aralık 2017 Salı günü Artvin Hamdi Tanpınar Kültür ve Sanat Merkezi’ nde gerçekleştirilen programa Artvin il merkezinde görevli Artvin Devlet Hastanesi, acil sağlık hizmetleri ve halk sağlığı çalışanları katıldı.

 Artvin İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İrfan AKALIN yaptığı konuşmada;

694 sayılı kanun hükmünde kararname ile sağlık da tek çatı altında tüm birimlerin birleştirdiğini söyledi yeni yapıda ilde merkez teşkilatının İl Sağlık Müdürü, Başkanlar, Başkan yardımcıları ve Uzmanlar tarafından oluşturulduğunu bu minvalde Artvin için 2 başkan, 3 başkan yardımcısı ve 4 uzman görevlendirildiğini söyledi. Taşra teşkilatının ise başhekim, başhekim yardımcısı, sağlık hizmetleri müdürü, idari ve mali işler müdürü ve başhekim  yardımcılarından oluştuğunu ifade etti. Artvin İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İrfan AKALIN sağlıkta dönüşüm ile Türkiye genelinde olduğu gibi Artvin’ de de yeni bir misyonun, vizyonun ve buna bağlı olarak da yeni hedeflerin ortaya çıktığını söyledi,

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü olarak misyonumuz;

Bakanlığı politika ve hedeflerine uygun olarak, ilimizde, birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında ve etkili tedaviler sunmak için güncel, ulaşılabilir ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri organizasyonu yapmaktır.

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü olarak vizyonumuz;

Sağlığı koruma ve geliştirme bilinciyle, sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği bir Artvin.

SAĞLIK VE DESTEK HİZMETLERİ ALANINDAKİ HEDEFLERİMİZ

Ulusal kanser tarama programlarının ilk tur tamamlanma başarısını 2018 yılı sonunda en az  %75 düzeyine getirmek ve kanser kayıtçılığını geliştirmek

Bağışıklama oranlarını %100 seviyesine yükseltmek

Ağız ve diş sağlığı hastalıklarından korunmak amacıyla Florür uygulamasına katılımı artırmak

Bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadelenin etkinliğini artırmak ve günümüzdeki yeni bağımlılıkların(internet, vb) farkındalığını artırarak önüne geçmek

Birinci basamak aile hekimliği sisteminin kullanılma oranlarını artırmak ve aile hekimliği sistemini 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleriyle entegre etmek

Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat politikasını geliştirmek (Obezite, Kardiyovasküler hastalık,Tuz tüketimi vb. kronik hastalıklarla mücadele)

Birinci basamakta kronik hastalıkların (Hipertansiyon, Diyabet vb) erken teşhis sıklığını artırmak, tanısı olan hastaların tedavilerinde standardizasyon sağlamak

Normal doğumu teşvik ederek sezaryan oranını azaltmak

İlimizdeki I.basamak sağlık tesislerimizin fiziki şartlarını modernize etmek

Evde Sağlık Hizmetlerinin ulaşılabilirliğini ve kalitesini artırmak.

KAMU HASTANELERİ VE 112 ACİL HİZMETLERİ ALANINDAKİ HEDEFLER

Öncelikli hedefimiz olarak hastanelerimizde acil servis hizmetlerinin daha hızlı, kesintisiz, etkin ve kaliteli olmasını sağlamak.

İlimizde ihtiyaç duyulan başta Koroner Anjio Ünitesi gibi özellikli hizmetlerin ilimize kazandırılmasını sağlamak.

Bakanlığımızın hizmetin kalite göstergesi olarak belirlemiş olduğu 1 den 7’e kadar olan HIMSS seviyelendirme sisteminde tüm hastanelerimizi HIMSS 6 seviyesine ve en az bir hastanemizi de HIMMS 7  seviyesine çıkartmak

Hastanelerimizin özellikle ileri seviye yoğun bakım ve nitelikli yatak kapasitelerini arttırmak, fiziki mekanlarını daha da modern hale getirmek

Hizmetlerimizde yoğunluğun yaşandığı tüm birimlerde bekleme ve randevu sürelerini daha da azaltmak

Hizmet içi eğitimler ve ilgili komisyonlar marifetiyle hastanelerimizi ‘önce hasta’ düsturu kapsamında daha güncel, kaliteli, bilimsel tedavilerin ve çağın getirdiği yeniliklerin uygulandığı merkezler haline getirmek

112 Acil hizmetlerinde vakaya ulaşma sürelerini daha da kısaltmak

İl dışı ve il içi sevklerde koordinasyonu tek merkezde toplayarak tüm ekiplerin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak

112 acil hizmetleri ile hastane acil servis hizmetlerini entegre etmek, aynı çatı altında birleştirmek

İl dışı sevkleri gerekli donanım ve altyapıyı daha da geliştirerek azaltmak

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ HEDEFLER

694 Sayılı KHK ile bağlı kurumlar lağvedilip tüm çalışanlarımız İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında birleştirilmiştir. Bu bağlamda hedeflerimiz;

Tüm çalışanlarımızın mesailerini görev tanımlarına uygun olarak en iyi ve verimli şekilde icra etmeleri için gerekli görevlendirmelerini adalet ve hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirmek

İş barışını artırmak vefakâr ve cefakâr sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını iyileştirmek için ilgili tüm platformlarda girişimlerde bulunmak Çalışan memnuniyetini en üst noktalara taşımak

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü olarak amacımız, vatandaşlarımıza koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetini kaliteli şekilde sunmaktır.

Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarında yürütülen hizmetlerde kalitenin artırılması, etkin ve sürekli olması ve sağlıklı nesillerin yetişmesinin sağlanması başlıca görevlerimizdendir.

İlimizdeki sağlık kurumlarında güvenilir ve kaliteli hizmet sunumunun sürekli iyileştiğini görmek hepimizi mutlu etmektedir.

Hasta ve hasta yakınlarımızın ve değerli çalışanlarımızın memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu, kaliteli bir sağlık hizmetini sunmak hepimizin ortak arzusudur.

İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarında görevli tüm sağlık çalışanlarımızın görevlerini en iyi şekilde icra ettiklerine ve bundan sonrada daha iyi şekilde icra edeceklerine inancım tamdır.

İrfan AKALIN yaptığı açıklamada devletini ve vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır düstürüyle hareket ettiklerini ve tüm sağlık çalışanlarının da bu şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca sağlık çalışanlarımızın bundan sonra sahada daha aktif olarak hastalarımıza ve vatandaşlarımıza dokunacaklarını ifade etti.

 Op. Dr. İrfan AKALIN konuşmasını Faruk Nafız ÇAMLIBEL’ in Zafer Türküsü adlı şiirini

Yaşamaz ölümü göze almayan, 
Zafer, göz yummadan koşana gider. 
Bayrağa kanının alı çalmayan, 
Gözyaşı boşana boşana gider! 

Kazanmak istersen sen de zaferi, 
Gürleyen sesinle doldur gökleri, 
Zafer dedikleri kahraman peri, 
Susandan kaçar da coşana gider. 

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı, 
Diriler şerefli, ölüler şanlı! 
Yurt için dövüşen başı dumanlı, 
Her zaman bu şandan, o şana gider.” okuyarak tamamladı.

Daha sonra söz alan Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. İbrahim DUZCAN Yunus Emre’ nin bir şiirini okuyarak başladığı konuşmasında;

Sağlıkta dönüşüm ile birlikte Kamu Hastanelerinden ve acil sağlık hizmetlerinden kendisinin sorumlu başkan olduğunu ifade eden Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. İbrahim DUZCAN hastanelerdeki hizmet kalitesinin daha da artırılması yönünde gayret göstereceklerini, 112 acil sağlık hizmetlerinde daha iyi bir noktaya geleceklerini tüm sağlık çalışanlarımız ile birlikte hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti. Daha sonra söz alan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasan GÜNDOĞDU konuşmasında;

Tüm sağlık çalışanlarının tek çatı altında toplandığını ve tüm birimlerde çalışanların bir aile olduğuna dikkat çekti. 1. Basamak sağlık kuruluşlarının fiziki altyapılarını daha iyi hale getirilebilecek modernizasyon çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının daha iyi bir ortamda çalışabilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması açısından fiziki şartlarının daha modern hale getireceğini, bilgi işlem alt yapılarının daha güçlü olacağını söyledi.

 Katılan herkese teşekkür eden Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasan GÜNDOĞDU birlik ve beraberlik mesajları vererek konuşmasını sonlandırdı.

  • 28122017_Biz_Bir_Aileyiz1.JPG
  • 28122017_Biz_Bir_Aileyiz2.JPG
  • 28122017_Biz_Bir_Aileyiz3.JPG
  • 28122017_Biz_Bir_Aileyiz4.JPG
  • 28122017_Biz_Bir_Aileyiz5.jpg
  • 28122017_Biz_Bir_Aileyiz6.JPG