ANTİBİYOTİKTE DEĞİL SAĞLIĞINIZDA ISRARCI OLUN
02 Ocak 2019

ANTİBİYOTİKTE DEĞİL SAĞLIĞINIZDA ISRARCI OLUN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir insanlık hakkı olarak sağlık ve sağlığa erişmekte eşitlik ilkesinden hareketle, ilaca erişebilirliğin uzun vadeli ilaç politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirmektedir. Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda tüm dünyada ve ülkemizde “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)” çalışmaları başlatılmıştır. Akılcı İlaç Kullanımı genel anlamıyla, hastaya doğru tanının konması, sorununun dikkatlice tanımlanması, tedavi amaçlarının belirlenmesi, değişik seçenekler içinden etkinliği kanıtlanmış, hastanın kendisi ve yaşadığı toplum için en düşük maliyetli tedavinin seçilmesi, buna uygun bir reçete yazılması, hastanın tedavi konusunda bilgilendirilmesi, tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsayan sistematik bir yaklaşım biçimidir. Bu amaçla; Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı kapsamında, hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilaçla ilgili hasta, hasta yakını, ilacı uygun şartlarda sağlayan eczacı, ilacı uygulayan hemşire, sektör, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve basın yayın gruplarının Akılcı İlaç Kullanımı hakkında farkındalığının oluşturulması ve toplum bilincinin artırılması gerekmektedir.

            Bu kapsamda farkındalık oluşturma açısından ilimizde dönem dönem faaliyetlerimiz devam etmektedir.

  • Akilci20182.jpeg
  • Akilci20184.jpeg
  • Akilci20181.jpeg