ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN NİHAİ OLARAK SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN DUYURU
21 Ocak 2019


    1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ gereğince, sürekli işçi kadrolarına geçiş için müracaat eden işçilerden. Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Müracaat Kabul Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 02/03/2018 tarihinde ilan edilen listelerde yer alan işçilerin süresi içinde yapılan itirazlarının değerlendirilmesi sonucunda sınava girmeye hak kazananlara ait kesinleşen listeler ektedir.
    Bakanlık Makamının 22/02/2018 tarihli ve 84873901/774.05-82 sayılı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Personelinin Sürekli İşçi Olarak İstihdamına Yönelik Sınav İşlemleri konulu onayları gereğince; hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin gerçekleştirilecek sınav sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavın gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla; Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Sözlü Sınav Kurulu oluşturulmuştur. Müdürlüğümüze bağlı ilçelerimizde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan hak sahiplerinin tamamı ilçelerimizdeki Hastane toplantı salonunda,
    İl merkezinde bulunan Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde görev yapan hak sahiplerinin tamamı ise görev yaptıkları sağlık tesisi toplantı salonunda sözlü sınava alınacakları ilanen duyurulur.

ARTVİN ADSM SON.pdf
ARTVİN DEVLET.SON TEMİZLİK + AŞÇI.pdf
ARTVİN DEVLET.SON DİĞERLERİ.pdf
ARHAVİ SON.pdf
YUSUFELİ SON (pdf.io).pdf
ŞAVŞAT SON (pdf.io).pdf
ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU.docx
HOPA.SON.pdf
BORÇKA SON.pdf
ARTVİN İL SAĞLIK VE 112 SON.pdf
ARDANUÇ SON.pdf