Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişte Sözlü Sınavda Başarılı Olan Personelden İstenecek Belgeler
21 Ocak 2019

İstenecek Belgeler

Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde taşeron marifetiyle çalışan ve sözlü sınavda başarılı olan personel görev yaptığı sağlık tesislerine aşağıda belirtilen evrakları temin ederek 28/03/2018 tarihi saat 13:00 kadar teslim etmeleri, teslim alınan evrakların ise ilgili sağlık tesisince 28/03/2018 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz özlük birimine teslim etmeleri hususu ilan olunur.

Gerekli Belgeler:

  1. Askerlik ile İlişiği Olmadığına Dair Belge
  2. Adli Sicil Kaydı Belgesi
  3. Sağlık Durumunun Çalışmaya Engel Olmadığına Dair Rapor
  4. Öğrenim Durum Belgesi
  5. 4734 Sayılı Kanun ve Diğer Mevzuattaki Hükümleri Uyarınca açmış olduğum davalardan ve/veya icra takiplerinden (VAR İSE) feragat ettiğini tevşik edici belgeyi ve icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair İcra Müdürlüğünden alınan belge.
  6. En son çalışmış olduğu idare ile daha önce Kamu Kurum ve Kuruluşlarında alt iş veren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 696 Sayılı KHK’ nın 127. Maddesi ile 375 Sayılı KHK’ ya eklenen geçici 23. Maddesi ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağı ve bu haklardan feragat ettiğine dair bir sulh sözleşmesi belgesi.