Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programına 2017-2018 Dönemi Başvuruları
21 Ocak 2019

Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programına 2017-2018 Dönemi Başvuruları

Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı, her yıl başvuranlar arasından seçilen adayların 2 yıl boyunca Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığında görevlendirilerek teorik ve pratik eğitimlerle yetiştirildiği ve Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu, sahada akut halk sağlığı olaylarına müdahale edecek yetkin ekiplerin oluşturulmasının hedeflendiği sertifikalı bir eğitim programıdır.

Eğitim programının 2017-2018 dönemi için duyuru yapılmış olup, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitelerinde (https://www.saglik.gov.tr/, https://hsgm.saglik.gov.tr/) “Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programına Başvurular” başlığı altında yayınlanmaktadır.

Duyuru Linki:

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/duyurular/630-t%C3%BCrkiye-saha-epidemiyolojisi-sertifikal%C4%B1-e%C4%9Fitim-program%C4%B1na-2017-2018-d%C3%B6nemi-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-ba%C5%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.html

Son başvuru tarihi 14 Eylül 2018’dir.

İlgilenen kişilerin T.C. Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitelerinde yer alan başvuru formunu doldurarak iletmesi gerekmektedir.