Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun III. Toplantısı Yapıldı
02 Ocak 2019

    Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlamak, onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek üzere 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince yürürlüğe giren Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları doğrultusunda oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 3. Toplantısı, Sayın Valimiz Ömer DOĞANAY Başkanlığında ve Müdürlüğümüz koordinasyonunda 05 Temmuz 2018 tarihinde saat 14:00 da Valilik Toplantı Salonunda yapılmıştır.

    Müdürlüğümüz sekretaryasında toplanan Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına kurul üyesi 22 kurum amiri katılım sağlamıştır.

    2018 yılının ilk altı aylık diliminde Artvin İli genelinde kurula üye tüm kurumlarca, bağımlılıkla mücadele konusunda hangi çalışmaların yapıldığı ve yıl içerisinde yapılması planlanan diğer faaliyetlerin ele alındığı toplantıda İl Sağlık Müdürümüz Opr. Dr. İrfan AKALIN tarafından, Sayın Valimiz Ömer DOĞANAY ve kurula üye kurum amirlerine sunum eşliğinde bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca bir önceki toplantı kararı gereği Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen hizmetlerle alakalı sunumlar yapılmıştır.


 • DSC_0023.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0030.JPG
 • DSC_0033.JPG
 • DSC_0034.JPG
 • DSC_0036.JPG
 • DSC_0040.JPG
 • DSC_0042.JPG
 • DSC_0045.JPG
 • DSC_0048.JPG
 • DSC_0050.JPG
 • DSC_0053.JPG
 • DSC_0057.JPG