Kamu Hastaneleri Birimi
09 Temmuz 2018

BİRİMİ: KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BİRİMİ

GÖREVİ: KAMU HASTANELERİN HİZMETLERİ BİRİMİNDEKİ GÖREVLER

GÖREV TANIMI:

1-Sağlık Hizmetlerine İlişkin TSİM ve İstatistiki verilerin toplanması ve veri girişinin sağlanması.

 2-Yoğun Bakım Üniteleri yatış endikasyonu uygunluğu denetimleri

3-Tıbbi Laboratuvarların Ruhsatlandırılması

 4- Evde Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetimi ile ilgili tüm iş ve işlemler

5- Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ile ilgili tüm iş ve işlemleri ve diğer birimler ile koordinasyon halinde yürütülmesi.

6-Bakanlık, diğer il kurumlarından gelen bilgilendirme ve tüm yazışmaların dağıtımı.

 7-Özellikli Hizmetlerden (Palyatif, Acil Servis, Yoğun Bakım, Onkoloji, Rop)özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin belirlenmiş planlamalara uygun olarak kurmak, hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler almak.

 8-Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan hastane otelcilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

9-Kamu Hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetler ile ilgili ihtiyaçları tespit ve temin etmek.

10-Kamu Hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde sunulan hizmetlere ait 6 ayda bir performans ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

11-MHRS ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.

12-Kamu Hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin insan gücü planlamasına katkı sağlamak , öneride bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.

13-Kamu Hastaneleri Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane çalışmalarını yürütmek.

14- Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.03.2018 tarih E-619 sayılı yazısı kapsamında Sağlık Tesislerimizde    görev yapan personellere başarı ve teşekkür belgelerinin verilmesini sağlamak.

15-Kamu Hastaneleri TİG ile ilgili takip ve tüm işlemleri yürütmek.

16-Sağlık Tesislerimize müracaatta bulunan Suriyeli /Iraklı hasta verilerinin takibini ve sistem girişlerini sağlamak.

17-Sağlık Tesislerimizdeki sevk verilerinin incelenmesi ve sistem girişlerinin sağlanması.

18- Nisan ,  Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında bir önceki üç aylık döneme ait Ek Sağlık Tesisleri Bilgi Formu hastanelerden istenir, tamamlandıktan sonra bakanlığa bildirilir.

19-Hastanelerde KETEM dışı yapılan taramaların aylık olarak Halk Sağlığı Başkanlığına bildirmek.

20-Başkanlıklar ve hastaneler arası yazışmalarda bulunmak.

21- Engelli Bireylere ait verilerin takibi, denetimi ve sisteme girişlerinin yapılması.

KETEM.pdf

OTELCİLİK HİZMETLERİ.pdf
TİG.pdf
Kamu Hastanleri Sorumluluk Matrisi-1.pdf
TSİM.pdf
Kamu Hastanleri Sorumluluk Matrisi-3.pdf
Kamu Hastanleri Sorumluluk Matrisi-2.pdf
TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSATLANDIRILMASI.pdf
ÖZELLİKLİ HİZMETLER.pdf
ENGELLİ BİREYLERE AİT VERİLER.pdf
MHRS.pdf
BEBEK DOSTU HASTANE ÇALIŞMALARI.pdf