ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA YAKLAŞIM KONUSUNDA SAĞLIK PERSONELİ FARKINDALIK EĞİTİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
02 Ocak 2019

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA YAKLAŞIM KONUSUNDA SAĞLIK PERSONELİ FARKINDALIK EĞİTİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Bedensel, ruhsal ve cinsel gelişimin henüz tamamlanmadığı 0-18 yaş arasındaki dönem “çocukluk dönemi” olarak tanımlanır. Bu dönem içerisinde çocuğun, bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından; fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimlerini engelleyen ya da beden veya ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılmasına “çocuk istismarı” denmektedir. Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise “çocuk ihmali” olarak tanımlanmaktadır.  Çocuk istismarı ve ihmali gerçek boyutları iyi bilinmeyen çok ciddi toplumsal bir sorun olmanın yanı sıra yol açtığı bedensel, zihinsel ve psikolojik bozukluklar ile bireylerde yaşam boyu iş gücü yitimi, uzun süreli ve yineleyici tetkik ve tedaviler nedeniyle topluma önemli ekonomik yük getiren bir sağlık sorunudur.

Bu kapsamda sağlık personelinin çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığının artırılması ve Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde yaygınlaştırılma çalışmaları devam eden ‘Çocuk İzlem Merkezlerinin’ tanıtılması amacıyla Ruh Sağlığı Birimimizde Çocuk Gelişimci olarak görev yapan Hanife SAVUN tarafından, Müdürlüğümüze bağlı Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezleri ile İl-İlçe Devlet Hastanelerinde görev yapan sağlık personelimize yönelik 08.08.2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda “Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Eğitimi Bilgilendirme Toplantısı” yapılmıştır.

Toplamda 18 il eğitimcisinin katıldığı toplantıda genel olarak il düzeyinde yapılacak eğitimlerde dikkat edilecek hususlar, çocuk ihmali ve istismarı vakalarında izlenecek yollar ile Çocuk İzlem Merkezlerinin işleyişi ve önemi üzerinde durulmuştur.

  • 13082018_Cocukistismar2.JPG
  • 13082018_Cocukistismar3.JPG
  • 13082018_Cocukistismar6.JPG
  • 13082018_Cocukistismar4.JPG
  • 13082018_Cocukistismar5.JPG
  • 13082018_Cocukistismar1.JPG