2018-6 Ek Yerleştirme İlanı
20 Eylül 2018

ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİGİ POZİSYONLARI İÇİN EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

İlimizde İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan ve yeni açılan Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 01 004 Nolu Aile Hekimliği Birimi ile Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi bünyesindeki 08 01 011 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Hopa 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 05 012 Nolu Aile Hekimliği Birimi,  Murgul 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 06 003 Nolu Aile Hekimliği  Birimi ve mekan temin edilmeyen Hopa Kuledibi Aile Sağlığı Merkezi 08 05 008 ile 08 05 009 Nolu Aile Hekimliği Birimleri içinkadrosu ve pozisyonu Artvin İlinde olmak şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin başvurabileceği 2018/6. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda olacaktır.

Bakanlığımızın 13.02.2012 tarih ve 3573 sayılı yazısına istinaden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi sertifikası olmayan hekimlerimizde ek yerleştirmeye başvurabileceklerdir.

Yeni açılan mekan temin edilemeyen Hopa Kuledibi Aile Sağlığı Merkezi 08 05 008 ve 08 05 009 Nolu Aile Hekimliği Birimlerine yerleşen hekimlerin bu birimlere yerleşme tarihinden itibaren en geç bir ay (30 gün) içerisinde Aile Sağlığı Merkezi için mekan temin ederek mevzuata uygun hale getirmediği takdirde yerleşme işlemi iptal edilecektir.

Bahsi geçen Aile Hekimliği Birimi için yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 02/10/2018 Salı günü saat 10:30’da  İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 20/09/2018 Perşembe gününden itibaren 26/09/2018 Çarşamba günü mesai bitimine (saat 17:00) kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü  Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.         

Başvurular Bakanlığımız Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleriyle ilgili yazıları doğrultusunda alınacaktır.

2018- 6 ek yerleştirme dilekçe örnekleri ve taahhütname.pdf
2018-6.ek yerleştirme işlemleri.pdf
2018-6. ek yerleştirme takvim.pdf